خانه / مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

رفتار مثبت

تهِ همۀ نا امیدی ها، نداشتن ها، بن بست ها، نخواستن ها، نبودن ها،

خدايي هست به وسعت بيكران مهربان و بخشنده،زيبا و دوست داشتني

بودنش عادتيست مثل نفس كشيدن

وفايش از نوع آسمانيست

لطف و كرمش بي نهايت. يقين دارم.

زندگی مملو از بالا و پایین است

رمزش آن است که در بالاها لذت ببریم
و در پایین ها شجاع باشیم و استوار

سه اصل مهم در زندگی :

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش رفاقت نکن، درد دل نکن، شوخی نکن؛
“حرمت ها شکسته می شود”
هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن، محبت نکن، لطف نکن؛
“تبدیل به وظیفه می شود”
هیچ وقت از کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نخواه، کمک نگیر، انتظار نداشته باش
“تبدیل به منت می شود”

کافه مثبت

اگر تاکسی زندگیت رو
اشتباه سوار شدی
هر جا این موضوع رو فهمیدی،
همونجا درجا حساب کن
و پیاده شو
نگو هزینه کردم تا اینجا !
دیدن ته خط،
چیزی به جز ملامت بیشتر نخواهد بود.
اینو هیچوقت یادت نره.

کافه مثبت

از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید!

اگه عادت دارید دائم بر روی کمبودها و نقاط ضعف خودتان تاکید کنید، این عادتان را کنار بگذارید و به جنبه های مثبت خود
(که بسیار زیاد هم هست) فکر کنید .

هنگامی که بیش از حد از خود انتقاد می کنید، درباره یک نکته یا حرکت یا رفتار مثبتی هم که داشته اید فکر و برای خود بازگو کنید.

هر روز ۳ کار یا رفتاری که انجام داده اید و موجب رضایت و شادی شما شده است را بر روی کاغذ بنویسید.

هیچ انسانی کامل نیست، مهم این است که در مسیر تعالی و کمال گام بردارید.